Dodávka a montáž tepelných čerpadel

Naše firma Jiří Otisk z Klímkovic, Vám zajistí dodávku a montáž tepelných čerpadel od projektu, nebo konzultace na místě budoucí montáže, proměření, výpočtu výkonu tepelného čerpadla, zajištění a dovozu tepelného čerpadla a souvisejícím materiálem a  následnou montáží.

Montáží se rozumí umístění samotného tepelného čerpadla, v  případě typu vzduch – voda se tepelné čerpadlo umístí na betonové patky vedle budovy, předem připravené, nebo na podpěrnou konstrukci upevněnou v zemi, nebo na zdi, ale v  některých případech taky třeba na rovné střeše.

Tepelné čerpadlo typu vzduch-voda je zařízení vše v jednom, to znamená, že ve venkovní jednotce je ventilátor, výměník, kompresor, veškeré elektrické i elektronické součásti, takže se tepelné čerpadlo ustaví na místo, připojí se k rozvodu ústředního vytápění a elektrické síti a může se spustit.

Při montáži tepelného čerpadla země – voda a voda – voda se tepelné čerpadlo umístí ve sklepě, nebo nějaké technické místnosti v  budově. Po provrtání prostupů přes základové zdivo, se přes prostupy protáhnou dvě, nejčastěji měděné trubky, které se připojí k akumulační nádobě, od které je vedeno a propojeno opět měděným potrubím buďto s novým, nebo stávajícím rozvodem ústředního vytápění.

Příklad zapojení
Příklad zapojení

Při montáži tepelného čerpadla země – voda a voda – voda se tepelné čerpadlo umístí ve sklepě, nebo nějaké technické místnosti v  budově, na které se napojuje potrubí z hlubinných vrtů, nebo ze zemních kolektorů. Pokud si zákazník přeje, zajistíme provedení vrtů, nebo zemních kolektorů u  specializovaných firem.

Dále zajistíme dodávku a montáž elektroinstalace a její revize, kterou budete potřebovat na energetických závodech, na základě které Vám bude poskytnuta snížená sazba elektrické energie D56 na veškerou spotřebu domácnosti po dobu 22 hodin.

Tepelné čerpadlo HOTJET 11e
Tepelné čerpadlo HOTJET 11e v RD Klímkovice
Tepelné čerpadlo HOTJET 18i
Tepelné čerpadlo HOTJET 18i v RD Klímkovice

Máte zájem o montáž tepelného čerpadla? Kontaktujte nás!

Tisknout


Rychlý kontakt

Jiří Otisk
Zahradní 753
742 83 KLIMKOVICE

Tel.: +420 731 556 143
E-mail: